Membrii Consiliului de Administrație


Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor președintele.

Mandatul actualului consiliu de administrație este valabil până la data de 18.03.2022.